izmit hurdacı firmaları

Hurdacılık Sektörü, Sanılanın aksine ülke ekonomisine katkısı çok daha fazladır. Maden cevherlerinin bol olduğu ülkemizde ne yazık ki cevherleri işleyip üretim aşamasına getirebilecek tesis ve fabrika sayısı ortalamanın altındadır. Bu durumda fabrika gibi bir yapı oluşturup üretim faaliyetlerine başlamak yerine ithalat daha düşük maliyetli bir kaleme neden olacaktır. Bu nedenle şirket sahiplerinin odak noktası ithalattır. Araştırmaya göre ham çelik üretim kapasitesinin %30’unu karşılayacak bir tesis yapısı bulunuyor. Çelik üretiminin otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sanayi sektöründe önemli bir hammadde olduğu iyi bilinmektedir. Hurdanın ekonomik olarak katkıları şu şekilde sıralanabilir;

 • İmalatçı firmaların hammadde açığını ihracat yoluyla kapatmaya yardımcı olur. Bu sayede dışarıdan hammadde temini azaltılabilir.
 • Ülkemiz yeraltı kaynakları açısından oldukça zengindir. Ancak bu cevherlerin rezervlerini sağlayacak ve işleyecek tesis sayısı bu zenginliğe kıyasla azdır.
 • Hurda sektörü ile bu açık mümkün olduğu kadar kapatılmaya çalışılmıştır.
 • Hurda endüstrisi, ithalata bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olabilir. Üretim faaliyetlerini destekler.
 • Sağlanan geri dönüşüm süreçleri ile hurda metal, nitelikli demir çelik vb. Ürün imalatı mümkündür. Bu da cari açığın kapatılmasına büyük katkı sağlıyor.
 • Emtia birim fiyatları döviz ve petrole bağlı olarak artmaktadır. Reddedilenler sayesinde hammadde maliyetleri mümkün olduğunca azaltılır.

Hurdacılık Sektörünün Doğaya Katkıları

Hurdacılık sektörünün doğaya katkıları geri dönüşüm anlamında çok fazladır. Dünyanın her bölgesinde çöp ve atıklar büyük bir sorun haline gelmiştir. Ülkeler bu materyallerin zararlarını minimalize ederek, maliyetleri düşürmeyi amaçlayan kazanımlar üretmekte bunu yaparken de doğayı korumaya yönelik reformlar geliştirmektedir. Hurdacılığın doğaya sağladığı katkılar şöyle sıralanabilir;

 1. Kağıt, plastik, metal, cam gibi doğada çözünemeyen atık maddelerin geri dönüşümü sayesinde çevre temizliği konusunda büyük kazanımlar sağlanmaktadır.
 2. Hurda statüsündeki atıkların toprağa akabinde ise yeraltı sularına karışması önlenmektedir.
 3. Orman yangınlarının en büyük sebebi olan cam atıkları dönüştürülerek afet oranları büyük oranda azaltılabilir.
 4. Doğal maden rezervlerinin bilinçsiz bir şekilde tüketilmesinin önüne geçilebilir bu sayede tasarruf adına büyük adımlar atılabilir.
 5. Hurda atıklarının hayvan habitatlarına verdiği zararlar geri dönüşmle birlikte minimuma çekilebilir.
 6. Toprakta çözünmesi binlerce yıl alan atıkların ürün verimini düşürmesinin önüne geçilebilir.

Hurdacılık Sektörü ‘nün İnsana Katkıları

Hurdacılık sektörü insan hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sayede birçok katkı sağlamaktadır. Bunlar;

 1. Hurdacılık geniş bir iş alanı oluşturduğu için her geçen gün vasıflı ve vasıfsız eleman açığı oluşmaktadır. Büyük ve küçük ölçekli oluşumlar sayesinde istihdam sağlanmakta, işsizlik oranı azalmaktadır.
 2. Geri dönüşüm sağlandığı için çocukların daha temiz bir çevrede büyümesi mümkündür.
 3. Evlerde hurda statüsünde yer kaplayan eşyalar ufak kazanımlar sağlasa da maddi bir getiri oluşturmaktadır.

Hurdacılık sektörünün ülke ekonomisine katkıları isimli yazımızda doğa ve insan hayatına da hangi boyutta olumlu etkiler getirdiğinden bahsettik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.