Hurdacılık Sektörünün Ülke Ekonomisine Katkıları

Hurdacılık sektörü ülke ekonomisine katkıları sanıldığının aksine çok daha fazladır. Maden cevherlerinin fazla olduğu ülkemizde ne yazık ki cevherleri işleyip, üretim aşamasına kadar getirebilecek tesis ve fabrika sayısı ortalamanın altındadır. Durum böyle olunca fabrika gibi bir yapı oluşturup üretim faaliyetlerine geçmektense ithalat yapmak daha az bir masraf kalemine sebep oluyor. Dolayısıyla şirket sahiplerince yönelim ithalata oluyor. Yapılan araştırmalara göre ham çelik alanında üretim kapasitesinin %30 ‘unu karşılayacak bir tesis yapısı olduğu belirtilmektedir. Çelik üretimin başta otomotiv olmak üzere pek çok sanayi alanında önemli ham madde olduğu herkesçe bilinir. Hurdaclığın katkıları ekonomi konusunda şöyle sıralanabilir;

 1. Üretim yapan kuruluşların ham madde açığını ihracaat yolu ile kapatmaya yardımcı olur. Bu sayede dışarıdan ham madde alımı azaltılabilir.
 2. Ülkemiz yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengindir. Fakat bu cevherlerin rezervini sağlayacak, işleyecek tesis sayısı bu zenginliğe kıyasla azdır. Hurdacılık sektörü ile bu fark olabildiğinice kapatılmaya çalışılmıştır.
 3. Hurdacılık sektörü ithalata olan bağımlılığı azaltmak konusunda yardımcı olabilmektedir. Üretim faaliyetlerine destek olmaktadır.
 4. Hurdacılık üzerinden sağlanan geri dönüşüm işlemleri ile vasıflı demir çelik vb. ürün üretimine olanak sağlanmaktadır. Bu da cari açığı kapatmaya büyük katkı sağlamaktadır.
 5. Hammaddelerin birim fiyatları dövize ve petrole bağlı olarak yükselmektedir. Hurdacılık sayesinde hammadde maliyeti olabildiğince azaltılmaktadır.

Hurdacılık Sektörünün Doğaya Katkıları

Hurdacılık sektörünün doğaya katkıları geri dönüşüm anlamında çok fazladır. Dünyanın her bölgesinde çöp ve atıklar büyük bir sorun haline gelmiştir. Ülkeler bu materyallerin zararlarını minimalize ederek, maliyetleri düşürmeyi amaçlayan kazanımlar üretmekte bunu yaparken de doğayı korumaya yönelik reformlar geliştirmektedir. Hurdacılığın doğayasağladığı katkılar şöyle sıralanabilir;

 1. Kağıt, plastik, metal, cam gibi doğada çözünemeyen atık maddelerin geri dönüşümü sayesinde çevre temizliği konusunda büyük kazanımlar sağlanmaktadır.
 2. Hurda statüsündeki atıkların toprağa akabinde ise yeraltı sularına karışması önlenmektedir.
 3. Orman yangınlarının en büyük sebebi olan cam atıkları dönüştürülerek afet oranları büyük oranda azaltılabilir.
 4. Doğal maden rezervlerinin bilinçsiz bir şekilde tüketilmesinin önüne geçilebilir bu sayede tasarruf adına büyük adımlar atılabilir.
 5. Hurda atıklarının hayvan habitatlarına verdiği zararlar geri dönüşmle birlikte minimuma çekilebilir.
 6. Toprakta çözünmesi binlerce yıl alan atıkların ürün verimini düşürmesinin önüne geçilebilir.

Hurdacılık Sektörünün İnsana Katkıları

Hurdacılık sektörü insan hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sayede birçok katkı sağlamaktadır. Bunlar;

 1. Hurdacılık geniş bir iş alanı oluşturduğu için her geçen gün vasıflı ve vasıfsız eleman açığı oluşmaktadır. Büyük ve küçük ölçekli oluşumlar sayesinde istihdam sağlanmakta, işsizlik oranı azalmaktadır.
 2. Geri dönüşüm sağlandığı için çocukların daha temiz bir çevrede büyümesi mümkündür.
 3. Evlerde hurda statüsünde yer kaplayan eşyalar ufak kazanımlar sağlasa da maddi bir getiri oluşturmaktadır.

Hurdacılık sektörünün ülke ekonomisine katkılarıisimli yazımızda doğa ve insan hayatına da hangi boyutta olumlu etkiler getirdiğinden bahsettik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir